Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

92A/16 z dn. 04.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: "Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2016 roku"

93/16 z dn. 12.01.2016 r. w sprawie: planu finansowego budżetu Gminy Dolice na rok 2016

Załączniki 2,3       Załączniki 4-8

94/16 z dn. 13.01.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

95/16 z dn. 18.01.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw opracowania strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dolice na lata 2016-2020

96/16 z dn. 18.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

97/16 z dn. 20.01.2016 r. w sprawie wyznaczenia osób w UG w Dolicach do udzielenia pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników UCHYLONE

98/16 z dn. 25.01.2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

98A/2016 z dn. 21.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego

99/16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego w przeliczeniu na ilość miejsc w mieszkaniu chronionym w m. Szemielino 2a.

100/16 z dn. 29.01.2016 r. w sprawie ujednolicenia zakresu obowiązków pracowników Urzędu Gminy Dolice

101/16 z dn. 29.01.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

102/16  zmienione (Zarz. Nr 217/17)

103/16 z dn. 29.01.2016 r. w sprawie terminu przeprowadzenia kontroli zarządczej za rok 2015

104/2016 z dn. 15.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

105/2016 z dn. 16.02.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

106/16 z dn. 24.02.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

106/A/16 z dn. 29.02.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

107/16 z dn. 01.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Dolicach do prowadzenia zadań w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci

107A/16 z dn. 01.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia GOPS w Dolicach do prowadzenia zadań w zakresie świadczenia wychowawczego

108/16 z dn. 01.03.2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dolice wprowadzoenego Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice nr 27/04 z dnia 19.02.2004 r. UCHYLONE

109/16 z dn. 25.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach

110/16 z dn. 24.03.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. 6-9

111/16 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. 1-2    Zał. 3-6

112/16 z dn. 12.04.2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Dolice nr 27/04 z dnia 19.02.2004 r. UCHYLONE

113/16 z dn. 15.04.2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Dolicach ZMIENIONE (Zarz. Nr 252/17) Zmienione (Zarz.Nr.279/18)

114/16 z dn. 18.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej

115/2016 z dn. 19.04.2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego znajdujących sie w dyspozycji organu

116/2016 z dn. 21.04.2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach

117/2016 z dn. 21.04.2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Dolicach

117/A/16 z dn. 25.04.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XVI/135/16 r. z dnia 25.04.2016 r.

118/2016 z dn. 26.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

119/16 z dn. 26.04.2016 r. w sprawie określenia stawek za wynajem pojazdów stanowiących własność Gminy Dolice

120/16 z dn. 26.04.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

121/16 z dn. 05.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Dolice w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolice

122/2016 z dn. 12.05.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach bez przeprowadzenia konkursu

123/16 z dn. 24.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Gminy w Dolicach

124/16 z dn. 16.05.2016 r. w sprawie udzielenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2016 r. UCHYLONE

126/16 z dn. 03.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2016 r.

127/16 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dolicach ZMIENIONE

128/16 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie zmiany do Regulaminu okresowej oceny pracowników

129/16 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej w budynku Urzędu Gminy Dolice

130/2016 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Dolice

131/16 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie powołania Administratora zapewniającego dostęp do Centralnego rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

132/16 z dn. 07.06.2016 r. w sprawie powołania komisji oceniajacej dostosowanie lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych

133/16 z dn. 14.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych szkoły podstawowej w Dolicach

134/16 z dn. 14.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gimnazjum Dolice

135/16 z dn. 16.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończacego służbę przygotowawczą

136/16 z dn. 21.06.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. 1-2     Zał. 3-8

137/16 z dn. 27.06.2016 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

138/16 z dn. 01.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych

 

139A/16 z dn. 01.07.2016 r. w sprawie: pobierania opłat za usługi ksero i fax w Urzędzie Gminy Dolice oraz za usługi ksero, fax i inne w Gminnym Centrum Integracji Społecznej.

Zał. 1       Zał.2

140/16 z dn. 06.07.2016 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Dolicach dla zadania "stosowania dokumentów rozliczania dotacji ponoszenia kosztów na utrzymanie drogi 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn"

140/A/16 z dn. 07.07.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XVIII/150/16 z dnia 07.07.2016 r.

141/16 z dn. 08.07.2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Dolice Nr 27/04 z dnia 19.02.2004 r. UCHYLONE

141A/16 z dn. 08.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Gminy Dolice

142/2016 z dn. 14.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

143/2016 z dn. 22.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

144/16 z dn. 22.07.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

144/A/2016 z dn. 05.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

145/16 z dn. 29.07.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. 1-3    Zał. 4-9

146/16 z dn. 01.08.2016 r. w sprawie wyznaczenia osób w Urzędzie Gminy w Dolicach do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników ZMIENIONE

147/16 z dn.12.08.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego: "Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w II połowie 2016 roku"

148/16 z dn. 22.08.2016 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

149/2016 z dn. 24.08.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolicach

150/2016 z dn. 24.08.2016 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dolice

151/16 z dn. 30.08.2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr XIX/151/16 z dnia 30.08.2016 r.

152/16 z dn. 31.08.2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2016 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Zał. 1-2   Zał. 3-5   Zał. 6-10

153/16 z dn. 29.09.2016 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

156/16 z dn. 30.09.2016 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

157/16 z dn. 04.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Urzędu Gminy Dolice na dzień 31 grudnia 2016 r. ZMIENIONE

158/16 z dn. 04.10.2016 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Dolice

161/16 z dn. 18.10.2016 r. w sprawie wyznaczenia osób w Urzędzie Gminy w Dolicach do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

163/16 z dn. 07.11.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 157/2016 Wójta Gminy z dnia 04.10.2016 r.

164/16 z dn. 14.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Urzędu Gminy Dolice na dzień 31 grudnia 2016 r.

165/16 z dn. 21.11.2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2016r. oraz ustalenie planu finansowego do zmian budżetu gminy

166/16 z dn. 24.11.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Zastępcy Wójta Gminy Dolice i Skarbnika Gminy Dolice

168/2016 z dn. 01.12.2016 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek urzędowych

171/2016 z dn. 09.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach ZMIENIONE (ZARZ. NR 179/2017, ZARZ. NR 209/17, ZARZ. NR 224A/2017, ZARZ. NR 231/17, ZARZ. NR 237/17)

Regulamin Organizacyjny   Schemat organizacyjny

172/16 z dn. 12.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Dolicach

175/16 z dn. 27.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dolice

176/16 z dn. 27.12.2016 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Dolicach

zał 1,2,3

177/16 z dn. 30.12.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy w 2016r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 19-01-2016 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Spychaj 13-05-2020 08:06