herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Informacje ogólne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości ( art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracują na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust.2 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zamierzających zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach  odpowiadających godności człowieka ( art. 3 ust.1 ustawy o pomocy społecznej),

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom  trudnych życiowo, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz  ich integracji ze środowiskiem (art. 3 ust.2 ustawy o pomocy społecznej),

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art.3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej),

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej),

 Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art.4 ustawy o pomocy społecznej).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Matkowska 11-08-2015 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2015 08:55