herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany "Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach"

Wójt Gminy Dolice ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu uchwały.

Przedmiot konsultacji:

poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały

w sprawie zmiany „Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach”.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1. Data rozpoczęcia konsultacji: 21.05.2015 r.
2. Data zakończenia konsultacji: 04.06.2015 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Projekt uchwały przesłany został do członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zamieszczony został na stronie internetowej www.dolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dolice oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy Dolice.

Metody wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty:

1. Uwagi i opinie, dotyczące projektu należy zgłaszać:

* elektronicznie na adres e-mail: promocja@dolice.pl

* pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

* osobiście w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:

„KONSULTACJE UCHWAŁY O REGULAMINIE GRDPP”.

2. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje złożone po terminie przeprowadzania konsultacji.

Termin i zasady sporządzenia protokołu z przeprowadzonych konsultacji:

Sporządzone zostanie zbiorcze zestawienie opinii, które stanowić będzie załącznik do protokołu z przeprowadzonych konsultacji. Nastąpi to w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia konsultacji.

Termin i miejsce podania wyników konsultacji:

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w ciągu 5 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie na stronie www.dolice.pl (w zakładce „Kultura, sport, stowarzyszenia”-> „Stowarzyszenia i organizacje”-> „Współpraca Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dolice

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pok. nr 22.

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Wołoszkiewicz (tel. 91/564-01-29 wew. 36).

Projekt uchwały:  Uchwała regulamin GRDPP.pdf

 

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 21-05-2015 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 08-06-2015 14:09