Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

4A/15 z dn. 2 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opłat za lokale użytkowe i obiekty będące własnością Gminy Dolice udostępniane na podstawie umów prawa cywilnego, zmieniające zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 07.04.2010 r.

5/15 z dn. 8 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w świetlicy wiejskiej w m. Kolin

6/15 z dn. 15 stycznia 2015 r. w sprawie: planu finansowego budżetu Gminy Dolice na rok 2015

7/15 z dn. 16 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

9A/15 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów soltysów i rad sołeckich na terenie gminy Dolice

10/2015 z dn. 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

11/15 z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

12/15 z dn. 16 lutego 2015 r. w sprawie: terminu przeprowadzenia kontroli zarządczej za 2014 r.

13/2015 z dn. 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

14/2015 z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

15/15 z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej UCHYLONE

15/A/15 z dn. 23 lutego 2015 r. w sprawie: zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy w Dolicach UCHYLONE

16/15 z dn. 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

17/2015 z dn. 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystania formularzy dowodowych znajdujących się w dyspozycji organu

20/15 z dn. 10 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki

21/15 z dn. 12 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2015 roku

22/15 z dn. 16 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w świetlicy wiejskiej Kolin

23/15 z dn. 23 marca 2015 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

24/15 z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przeznaczonych pod obiekty handlowe na terenie Gminy Dolice

25/15 z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr VI/33/15 z dnia 31.03.2015 r.

26/15 z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

27/15 z dn. 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach

28/15 z dn. 17 kwietnia 2015 r. w psrawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej skłądników majątkowych w mieszkaniu chronionym w miejscowości Szemielino 2A

29/2015 z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10.05.2015 r.

31/15 z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

32/15 z dn. 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na terenie Gminy Dolice

33/15 z dn. 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

34 z dn. 6 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Dolice

35/2015 z dn. 15 maja 2015 r. w sprawie: zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Żalęcinie

36/2015 z dn. 15 maja 2015 r. w sprawie: zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sądowie

37/15 z dn. 20 maja 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

38/15 z dn. 18 maja 2015 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Biura Urzędu Gminy w Dolicach do załatwiania bieżących spraw Urzędu Gminy Dolice UCHYLONE

39/15 z dn. 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2012 z dnia 20.01.2012r. z późn. zmianami: Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

40/15 z dn. 27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn: "Budowa sieci wodociągowej Dolice - Mogilica, Sądów - Sądówko"

42/15 z dn. 29 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Dolice do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników

43/15 z dn. 29 maja 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Załączniki 1-3    Załączniki 4-6    Załączniki 7-9

44/15 z dn. 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji w celu brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Dolice

45/15 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmina budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

46/15 z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Gminy Dolice

46a/15 z dn. 2 lipca 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

47/15 z dn. 3 lipca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

48/15 z dn. 10 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sprzętu pływajacego

49/15 z dn. 13 lipca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

50/15 z dn. 13 lipca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii

51/15 z dn. 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy Uchwały RG Nr IX/61/15 z dnia 21.07.2015 r.

52/15 z dn. 22 lipca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu fiannsowego do zmian budżetu gminy

Załączniki 1-5   Załączniki 6-9

53/15 z dn. 23 lipca 2015 r. w sprawie określenia stawek za wynajem autobusów gminnych UCHYLONE

54/15 z dn. 28 lipca 2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

55A/15 z dn. 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy

55/15 z dn. 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji obwodowych ds. Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.

56/15 z dn. 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

60/15 z dn. 7 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

61/15 z dn. 7 września 2015 r. w sprawie: wytycznych dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opłat za lokale i obiekty będące własnością Gminy Dolice udostępniane na podstawie umów prawa cywilnego ZMIENIONE (ZARZ. NR 202/17)

62/15 z dn. 7 września 2015 r. w sprawie upoważnienia do udostępniania lokali użytkowych bądź obiektów będących własnością Gminy Dolice na podstawie umowy cywilno-prawnej UCHYLONE

67/15 z dn. 30.09.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

67A/15 z dn. 01.10.2015 r. w sprawie upoważnienia Z-cy Wójta Gminy Dolice

68/15 z dn. 05.10.2015 r. w sprawie powołania komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

73/15 z dn. 28.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej likwidacji składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki.

74/15 z dn. 29.10.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 67/15 Wójta Gminy Dolice z dn. 30.09.2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

79/15 z dn. 16.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2015 r.

80/15 z dn. 27.11.2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Dolice w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę.

81/15 z dn. 27.11.2015 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

83/15 z dn. 27.11.2015 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Dolice w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach

84/15 z dn. 07.12.2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Dolice nr 27/04 z dnia 19.02.2015 r. UCHYLONE

85/15 z dn. 08.12.2015 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

86/15 z dn. 09.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka niepublicznego przedszkola w 2015 r.

87/15 z dn. 09.12.2015 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

88/15 z dn. 14.11.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Gminy Dolice będących w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia w Dolicach ul. Wiejska 44

89/15 z dn. 17.12.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji magazynów paliwowych oraz druków ścisłego zarachowania w jednostkach budżetowych Gminy Dolice na dzień 31.12.2015 r.

89A/15 z dn. 17.12.2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

90/15 z dn. 21.12.2015 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

91/15 z dn. 31.12.2015 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2015 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Załączniki 1-4      Załączniki 5-9

92/15 z dn. 31.12.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2015-2025.

Załącznik 1       Załączniki 2-3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 16-04-2015 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Spychaj 29-12-2020 09:44