herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy Dolice ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu uchwały.

Przedmiot konsultacji:

poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1. Data rozpoczęcia konsultacji: 27.03.2015 r.
2. Data zakończenia konsultacji: 10.04.2015 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Projekt uchwały zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.dolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dolice oraz dostępny będzie w Urzędzie Gminy Dolice.

Metody wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty:

1. Uwagi i opinie, dotyczące projektu należy zgłaszać:

* elektronicznie na adres e-mail: promocja@dolice.pl

* pisemnie na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

* osobiście w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:

„KONSULTACJE UCHWAŁY O KONSULTACJACH”.

2. Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje złożone po terminie przeprowadzania konsultacji.

Termin i zasady sporządzenia protokołu z przeprowadzonych konsultacji:

Sporządzone zostanie zbiorcze zestawienie opinii, które stanowić będzie załącznik do protokołu z przeprowadzonych konsultacji. Nastąpi to w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia konsultacji.

Termin i miejsce podania wyników konsultacji:

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w ciągu 5 dni od daty ich zakończenia poprzez zamieszczenie na stronie www.dolice.pl (w zakładce „Kultura, sport, stowarzyszenia”-> „Stowarzyszenia i organizacje”-> „Współpraca Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dolice

 

Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pok. nr 22. Osoba odpowiedzialna: Andrzej Wołoszkiewicz (tel. 91/564-01-29 wew. 36).

 

Projekt uchwały znajduje się poniżej:

Projekt uchwały w sprawie konsultacji.pdf

 

Protokół z konsultacji.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 30-03-2015 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 14-04-2015 08:13