herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Ogłoszenie

GMINA DOLICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO  POŻARNICZEGO

MARKI STAR 244

 

Nazwa sprzedającego:

Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice;  NIP: 854-222-62-07; REGON: 811685651

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny pożarniczy marki  STAR 244 o numerze rejestracyjnym SZC910Y,  stanowiący mienie Gminy Dolice, przy ulicy Ogrodowej 16,                  73-115 Dolice.

 Wartość rynkowa brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę Samochodowego i wynosi 6.200,00 zł  i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka : STAR

Model: 244

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Wersja: POŻARNICZY

Nr rejestracyjny: SZC910Y

Rok produkcji: 1978

Rodzaj nadwozia: FURGON

Nr identyfikacyjny (VIN): P244L04983

Kolor powłoki lakierniczej: CZERWONY 1- WARSTWOWY SYNTETYCZNY

Rodzaj silnika: Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Pojemność/Moc silnika: 6842 ccm/ 110kW (150KM)

Przebieg: 231503 km

Data pierwszej rejestracji: 18.12.1978 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty, będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia,   w terminie do dnia                    23 lipca br. do godz. 11.00  Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj.
w Urzędzie Gminy ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice lub ze   strony internetowej:                              http:// bip.dolice.pl , katalog „przetargi”.

Oferta powinna zawierać:

- Imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- oferowaną cenę

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
  przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
 wariantowych.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Nie otwierać przed dniem 23 lipca 2014 r.,
do godz.11.00”.

 

 Wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu , co stanowi  620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/ 100 złotych).  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia     23 lipca 2014r. roku do godz. 11.00 w kasie Urzędu Gminy w Dolicach lub przelewem  na konto : Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Dolice

  Nr 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030

Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2014 roku o godz. 11.15,  w pokoju  nr 1 Urzędu Gminy w Dolicach. Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu   dla osoby , która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy  to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.

2. Samochód zostanie sprzedany za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.

3.  W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.

4.Urząd Gminy w Dolicachnie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny
  sprzedawanego w przetargu samochodu.

5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w pok. nr 1 w Urzędzie Gminy w Dolicach, pod numerem  telefonu  91/ 578 85 12 . Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załącznik Nr 1 - oświadczenie

Załącznik Nr 2 - umowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 08-07-2014 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2014
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2014 12:15