herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/326/14 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Dolice 2014-06-25 13:19
Uchwała Nr XXXVII/325/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny własności nieruchomości 2014-06-25 13:18
Uchwała XXXVII/324/14 w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie kampanii informacyjnej dotyczącej programu priorytetowego Prosument 2014-06-25 13:17
Uchwała Nr XXXVII/323/14 w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Dolice w zakresie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Przewłoki 2014-06-25 13:14
Uchwała XXXVII/322/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice w obrębach: Lipka, Bralcin, Tryebień, Rzeplino, Dolice i Mogilica 2014-06-25 13:12
Uchwała Nr XXXVII/321/14 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice 2014-06-25 13:10
Uchwała XXXVII/320/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania: "Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1716Z Stargard Szczeciński-Witkowo-Dolice-granica powiatu. Wykonanie etapu E-przejście przez miejscowość Morzyca" 2014-06-25 13:08
Uchwała XXXVII/319/14 w sprawie orzekazania pomocy rzeczowej dla Powiatu Stargardzkiego 2014-06-25 13:05
Uchwała Nr XXXVII/318/14 w sprawie zaciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-06-25 13:05
Uchwała NR XXXVII/317/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2014-2029 2014-06-25 13:02
Uchwała Nr XXXVII/316/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2014 2014-06-25 13:00
Uchwała Nr XXXVII/315/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminty absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-25 12:59