Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarzadzenia

176/2014 z dn. 09 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Dolicach do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

177/14 z dn. 09 stycznia 2014 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Dolice

178/14 z dn. 02 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia przekazania składników majątkowych w świetlicy wiejskiej w Bralęcinie

180/2014 z dn. 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

180/A/14 z dn. 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu do uchwały Nr XXXIII/283/14 Rady Gminy w Dolicach z dnia 23 stycznia 2014 r.

181/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na terenie Gminy Dolice

182/2014 z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dolice

183/14 z dn. 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

183/A/14 z dn. 03 lutego 2014 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Dolicach dla zadania "Wyposażenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w sprzęt rekreacyjno-turystyczny w celu poprawy i pogłębienia integracji społecznej"

186/2014 z dn. 03 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy w Dolicach

187/14 z dn. 17 lutego 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Brzezina

188/2014 z dn. 20 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

189/14 z dn. 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian do budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

190/14 z dn. 13 marca 2014 r. w spraw zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy uchwały RG Nr XXXIV/296/14 z dnia 13.03.2014 r.

191/2014 z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu brakowania i przekazania na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej znajdującej sie w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Dolice

192/14 z dn. 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

193/14 z dn. 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

193/A/14 z dn. 16 kwietnia 2014 roku w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Dolicach dla zadania "Kajakami po wodach Gminy Dolice - zakup sprzętu do uprawiania turystyki, wykonanie tablic i folderów oraz organizacja imprezy rekreacyjno-wypoczynkowej"

194/14 z dn. 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

194 a/2014 z dn. 30 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie realizacji ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

195/14 z dn. 05 maja 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

196/14 z dn. 20 maja 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

197/14 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

198/14 z dn. 30 maja 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

199/14 z dn. 18 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

200/14 z dn. 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian do regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy w Dolicach

201/2014 z dn. 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

202/14 z dn. 30 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

202/A/14 z dn. 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2014 - 2029

203/14 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

204/2014 z dn. 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

205/14 z dn. 10 lipca 2014 roku w sprawie Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XVIII/162/12 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta Gminy Dolice polegającego na utworzeniu punktu integracyjnego zespołu przedszkolnego w Dolicach w ramach realizacji projektu "Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice" w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

206/2014 z dn. 16 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

207/2014 z dn. 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

208/14 z dn. 18 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

208/A/14 z dn. 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

209/14 z dn. 31 lipca 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

210/2014 z dn. 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

211/14 z dn. 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

212/14 z dn. 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu do uchwały Nr XXXVIII/328/14 Rady Gminy w Dolicach z dnia 22 sierpnia 2014 r.

213/14 z dn. 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w projekcie ,,Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice"

214/14 z dn. 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia wyniku finansowego do zmian budżetu gminy

215/2014 z dn. 08 września 2014 r. w sprawie powierzenia kierownikowi Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki zarządzania świetlicami wiejskimi

216/14 z dn. 19 września 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ulic Dworcowa i Wiśniowa w miejscowości Dolice"

217/14 z dn. 30 września 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

218/14 z dn. 10 października 2014 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

219/14 z dn. 22 października 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

1/14 z dn. 15 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

2/14 z dn. 23 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji magazynów paliwowych w jednostkach budżetowych Gminy Dolice oraz druków ścisłego zarachowania UG na dzień 31.12.2014 r.

3/2014 z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego oraz przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego

4/14 z dn. 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2014 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 14-05-2014 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 18-05-2018 11:40