herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-05-07 13:04
UCHWAŁA Nr XXXVI/313/14 Rady Gminy Dolice z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2014-05-07 13:03
UCHWAŁA Nr XXXVI/312/14 RADYGMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi - działki oznaczonej numerem geodezyjnym 314 obręb Pomietów do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2014-05-07 13:02
UCHWAŁA NR XXXVI/311/14 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku. 2014-05-07 13:02
UCHWAŁA Nr XXXVI/310/14 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice 2014-05-07 13:00
UCHWAŁA Nr XXXVI/309/14 Rady Gminy w Dolicach z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013? 2014-05-07 13:00
Uchwała Nr XXXVI/308/14 Rady Gminy Dolice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia okręgu wyborczego 2014-05-21 11:20
UCHWAŁA NR XXXVI/307/ 2014 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2014-05-07 12:57
Uchwała Nr XXXVI/306/2014 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2014-2024 2014-05-07 12:20
Uchwała Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2014 2014-05-07 12:18