herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/299/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dolice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015 2014-03-24 13:57
Uchwała XXXIV/298/2014 w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku 2014-03-24 13:56
Uchwała XXXIV/297/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2014-2024 2014-03-24 13:55
Uchwała XXXIV/296/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2014 2014-03-24 13:53
Uchwała Nr XXXIV/295/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 2014-03-24 13:47
Uchwała Nr XXXIV/294/2014 w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/288/14 Rady Gminy Dolice z dnia 23.01.2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków 2014-03-24 13:46
Uchwała XXXIV/293/2014 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/287/2014 Rady Gminy Dolice z dnia 23.01.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020? 2014-03-24 13:37
Uchwała Nr XXXIV/292/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-24 13:36