herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/291/14 w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2014, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania Pańskiego w Witkowie Pierwszym 39A dotacji na prace konserwatorskie polegające na wykonaniu robót remontowo-budowlanych dzwonnicy przy kościele filialnym p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Strzebielewie 2014-02-04 08:10
Uchwała Nr XXXIII/290/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż organ samorządowy, oraz z zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2014-02-04 08:08
Uchwała Nr XXXIII/289/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz preliminarza wydatków na rok 2014 2014-02-04 08:06
Uchwała Nr XXXIII/288/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków 2014-02-04 08:04
Uchwała Nr XXXIII/287/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020? 2014-02-04 08:02
Uchwała Nr XXXIII/286/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci produktów żywnościowych 2014-02-04 08:00
Uchwała Nr XXXIII/285/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Dolicach z dnia 26 marca 1998 roku Nr XXXIII/129/98 w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/134/98 z dnia 28 kwietnia 1998 roku, zmienionej uchwałą Nr XXV/144/2001 z dnia 8 listopada 2001 roku 2014-02-04 07:58
Uchwała Nr XXXIII/283/14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2014 2014-02-04 07:55