Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/262/13 w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk w Rzeplinie

U C H W A Ł A Nr XXX/262/13

Rady Gminy Dolice

z dnia 14 listopada  2013 roku

w sprawie  zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk w Rzeplinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu                  w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r.               Nr 123, poz. 858; Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; Dz. U z 2009 r. Nr 18, z 2010 r. Nr 37, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1. 1. Uchwala się na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. następujące taryfy za pobór wody pitnej dostarczanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Promyk                 w Rzeplinie odbiorcom z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę obsługiwanych przez ww. Spółdzielnię :

1) za dostarczoną wodę dla: gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych                i pozaprzemysłowych, gminy za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann   i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych w wysokości  2,70 zł              za m3.

2.Uchwala się na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców wody:

1) dla odbiorcy rozliczanego według wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - dla dostarczania wody w wysokości 2,90 zł/odbiorcę/miesiąc.

2)stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - dla dostarczania wody i zrzutu ścieków w wysokości 2,89 zł/odbiorcę/miesiąc.

§ 2. Do cen i stawek opłat określonych w §1 dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty i wchodzi   w życie po ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Piotr Matkowski

 

Uzasadnienie do uchwały 

Nr  XXX/262/13 Rady Gminy

w Dolicach z dn. 14.11.2013 r.

 

W dniu 18.10.2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROMYK” w Rzeplinie

jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę przedłożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na okres 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 r.

            Wyżej wymieniony wniosek  został  złożony na podstawie art. 24 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 19-11-2013 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2013 10:24