Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/261/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy dolice w 2014 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/261/13

 

Rady Gminy w Dolicach

z dnia 14 listopada  2013 roku

 

w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa

obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dolicew 2014 roku

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775 i 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U.                z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458;                z 2010 r. Nr 96 poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 poz. 660) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Średnią cenęskupu żyta za okres 11 kwartałów  wynoszącą 69,28 zł za 1 dt  żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia              18 października 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 814) obniża się do kwoty 63,00  zł           za 1 dt (słownie: sześćdziesiąt  trzy złote)  jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dolice w 2014 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszeniu                     w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Piotr Matkowski

 

 

Uzasadnienie

 

Po nowelizacji ustawy o podatku rolnym i zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów  będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za  1 dt.

Wydłużenie okresu z 3 do  11 kwartałów, z którego ceny będą uwzględnione, spowoduje mniejsze wahania stawek podatkowych.

Uchwały rad gmin w tym zakresie będą podejmowane po 1 października, czyli po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o podatku rolnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 19-11-2013 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2013 10:23