herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/228/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GCISiP 2013-04-21 13:35
Uchwała Nr XIV/227/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2013-04-21 13:30
Uchwała Nr XIV/226/13w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dolice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014 2013-04-21 13:29
Uchwała Nr XIV/225/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/10 Rady Gminy Dolice z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2013-04-21 13:27
Uchwała Nr XIV/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/206/13 Rady Gminy Dolice z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 329/10 Rady Gminy Dolice z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 2013-04-21 13:25
Uchwała Nr XIV/223/13 w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 2013-04-21 13:20
Uchwała Nr XIV/222/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2014 2013-04-21 13:10
Uchwała Nr XIV/221/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2013-04-21 13:02