herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/220/13 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Matkowskiego 2013-03-03 14:31
Uchwała Nr XXIII/219/13 w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dolice na lata 2012-2032 2013-03-03 14:29
Uchwała Nr XXIII/218/13 w sprawie: udzielenia, w roku budżetowym 2013, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania Pańskiego w Witkowie Pierwszym 39A dotacji na prace konserwatorskie kościoła filialnego p.w. św. Józefa Robotnika w Strzebielewie na wykonanie odbudowy zabytkowej dzwonnicy 2013-03-03 14:27
Uchwała Nr XXIII/217/13 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2013-03-03 14:24
Uchwała Nr XXIII/216/13w sprawie uchwalenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 ? 2013 oraz preliminarzu wydatków na rok 2012-2013 2013-03-11 12:50
Uchwała Nr XXIII/215/13 w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2013-03-03 14:20
Uchwała Nr XXIII/214/13 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2013-03-03 14:18
Uchwała Nr XXIII/213/13 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości 2013-03-03 14:16
Uchwała Nr XXIII/212/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2013-03-03 14:14
Uchwała Nr XXIII/211/13 w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy w Dolicach z dnia 31 marca 2011 roku poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-03-03 14:11
Uchwała Nr XXIII/210/13 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Dolice 2013-03-03 14:04
Uchwała Nr XXIII/209/13 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice 2013-03-03 14:01
Uchwała Nr XXIII/208/13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/204/2012 Rady Gminy w Dolicach z dnia 27.12.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 2013-03-03 13:58
Uchwała Nr XXIII/207/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na przebudowę dróg w m. Bralęcin, Sądów 2013-03-03 13:56
Uchwała Nr XXIII/206/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/10 Rady Gminy Dolice z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 2013-03-03 13:59