herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/202/12 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy dolice na lata 2013-2015 2013-01-22 10:46
Uchwała Nr XXII/201/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2013 2013-01-22 10:43
Uchwała Nr XXII/200/12 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2013-01-22 10:40
Uchwała Nr XXII/199/12 w sprawie upoważnienia Wójta gminy Dolice do udzielenia gwarancji i poręczeń dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka 2013-01-22 10:33
Uchwała Nr XXII/195/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dolice 2013-01-18 12:44
Uchwała Nr XXII/197/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2013 2013-01-18 12:33
Uchwała Nr XXII/196/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2013-01-18 12:04
Uchwała Nr XXII/198/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dolice 2013-01-18 12:35
Uchwała Nr XXII/194/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy dolice na rok 2012 2013-01-18 11:42
Uchwała NR XXII/193/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych 2013-01-18 11:00
Uchwała Nr XXII/192/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-01-18 11:06