Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

125/13 z dn. 04.01.2013 r. w sprawie polityki rachunkowości Urzędu Gminy w Dolicach

125A/13 z dn. 04.01.2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dolice

126/13 z dn. 09.01.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dolicach

127/2013 z dn. 10.01.2013 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

128/13 z dn. 10.01.2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany na stanowisku przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

129/13 z dn. 10.01.2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2012 z dn. 13 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia "Konkursu na projekt logo Gminy Dolice"

130/13 z dn. 17.01.2013 r. w sprawie: plan finansowy budżetu Gminy Dolice na rok 2013

Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załączniki nr 3, 4, 5, 6       Załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11

130A/13 z dn. 17.01.2013 r. w sprawie przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz uprawnienia do zaciągania zobowiązań

131/13 z dn. 31.01.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

132/13 z dn. 28.02.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

133/13 z dn. 06.03.2013 r. w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

134/13 z dn. 25.03.2013 r. w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy

135/13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu do uchwały Nr XXIV/223/13 Rady Gminy w Dolicach z dnia 26 marca 2013 r.

136/13 z dn. 29.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

137/13 z dn. 29.03.2013 r. w sprawie stałego dyżuru

138/13 z dn. 15.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

139/13 z dn. 29.04.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

140/13 z dn. 20.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

141/13 z dn. 20.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

142/13 z dn. 31.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

143/13 z dn. 19.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

144/13 z dn. 21.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych

145/13 z dn. 02.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

146/13 z dn. 28.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

146/A/13 z dn. 28.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

147/13 z dn. 02.07.2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Krępcewo

148/13 z dn. 21.06.2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Urzędu Gminy Dolice w ramach Projektu "Za rękę z Einsteinem" oraz projektu "Ku Sukcesowi z Indywidualizacją"

149/2013 z dn. 18.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej likwidacji składników majątkowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej świetlicy wiejskiej Krępcewo

150/13 z dn. 26.07.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

151/2013 z dn. 20.08.2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" ustanowionego uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.

152/2013 z dn. 28.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej likwidacji składników majątkowych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej świetlicy wiejskiej Moskorzyn

153/13 z dn. 30.08.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

154/2013 z dn. 30.08.2013 r. w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

154A/2013 z dn. 02.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego 2007 u beneficjenta PO KL

155/13 z dn. 06.09.2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

156/13 z dn. 27.09.2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

157/13 z dn. 30.09.2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

158/13 z dn. 22.10.2013 r. w sprawie zmiany do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dolicach UCHYLONE

159/13 z dn. 24.10.2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

161/13 z dn. 31.10.2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

162/2013 z dn. 07.11.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu elektronicznego wraz z likwidacją sprzętu będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Dolicach

163/2013 z dn. 12.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

165/2013 z dn. 27.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

166/2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na terenie Gminy Dolice

167/13 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

168/13 z dn. 02.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Dolicach

169/13 z dn. 16.12.2013 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie pn: "Rozbudowa sieci wodociągowej między miejscowościami Warszyn-Brzezina, Brzezina-Płoszkowo"

170/13 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

171/13 z dn. 31.12.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r. oraz ustalenia planu finansowego do zmian budżetu gminy

173/13 z dn. 31.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Gminy Dolice na dzień 31.12.2013 r.

174A/13 z dn. 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przeznaczonych pod obiekty handlowe na terenie Gminy Dolice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 09-01-2013 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 12-12-2016 14:50