herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/135/12 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice 2012-04-10 09:16
Uchwała Nr XIV/134/12 w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2012, Parafii Rzymskokatolickiej w Dobropolu Pyrzyckim dotacji na prace konserwatorskie w obiekcie kościoła parafialnego w Warszynie (środki z funduszu sołeckiego) 2012-04-10 09:14
Uchwała Nr XIV/133/12 w sprawie udzielenia, w roku budzetowym 2012, Parafii Rzymskokatolickiej w Dobropolu Pyrzyckim dotacji na prace konserwatorskie w obiekcie koscioła parafialnego w Warszynie (dot. złożonego wniosku) 2012-04-10 09:11
Uchwała Nr XIV/132/12 w sprawie udzielenia, w roku budzetowym 2012, Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie dotacji na prace konserwatorskie w obiekcie kościoła filialnego w Krępcewie 2012-04-10 09:09
Uchwała Nr XIV/131/12 w sprawiw wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orza zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2012 roku 2012-04-10 09:04
Uchwała Nr XIV/130/12 w sprawie zgody na użyczenie 2012-04-10 08:54
Uchwała Nr XIV/129/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności (dz. nr 1349) 2012-04-10 08:51
Uchwała Nr XIV/128/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności (dz. nr 466) 2012-04-10 08:49
Uchwała Nr XIV/127/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności (dz. nr 424) 2012-04-10 08:47
Uchwała Nr XIV/126/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dolice środków stanowiacych fundusz sołecki w roku 2013 2012-04-10 08:43
Uchwała Nr XIV/125/12 w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dolicach 2012-04-10 08:41
Uchwała Nr XIV/124/12 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie 2012-04-10 08:38
Uchwała Nr XIV/123/12 w sprawie wyznaczenia GOPS w Dolicach na podmiot organizujący pracę z rodziną 2012-04-10 08:31
Uchwała Nr XIV/122/12 w sprawie zmiany budżetu gminy Dolice na rok 2012 2012-04-10 08:28