herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała NR XIII/121/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2012-02-24 14:12
Uchwała Nr XIII/120/12 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dolice 2012-02-24 14:11
Uchwała Nr XIII/119/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 2012-02-24 14:10
Uchwała Nr XIII/118/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Dolicach na 2012 rok 2012-02-24 14:10
Uchwała NR XIII/117/12 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice 2012-02-24 14:09
Uchwała Nr XIII/116/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działaności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 2012-02-24 14:08
Uchwała Nr XIII/115/12 w sprawie uchylenia uchwały NR XII/108/11 dotyczącej sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 2012-02-24 14:06
Uchwała NR XIII/114/12 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-02-24 14:04
Uchwała Nr XIII/113/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023 2012-02-24 14:01
Uchwała Nr XIII/112/12 w sprawie zmiany w budżecie gminy Dolice 2012-02-24 14:02
Uchwala nr XIII/111/12 w sparwie zamiaru likwidacji szkoły Postawowej w Żalęciniee 2012-02-24 14:16
Uchwała NR XIII/110/12 w sprawie odwołania radnej Marii Spancerskiej z funkcji wiceprzewodniczącej 2012-02-24 13:58
Uchwała NR XIII/109/12 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odwołania radnej 2012-02-24 13:58