herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IX/82/11 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice Pani Marii Spancerskej 2011-09-16 12:21
Uchwała IX/81/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości 2011-09-16 14:23
Uchwała Nr IX/80/11 w sprawie udzielenia doatacji dla Kościoła w Sadowie 2011-09-16 12:17
Uchwała IX/79/11 w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła w Krępcewie 2011-09-16 12:17
Uchwała Nr IX/78/11 wsprawie udzielenia dotacji dla Kościoła w Żalęcinie 2011-09-16 12:16
Uchwała Nr IX/77/11 w sprawie udzielenia w roku budżetowym 2011 dotacji dla Kościoła w Kolnie 2011-09-16 12:15
Uchwała Nr IX/76/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Siłowni Wiatrowych w obrębie Pomietów 2011-09-16 12:14
Uchwała Nr IX/75/11 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej 2011-09-16 11:57
Uchwała Nr IX/74/11 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2011-09-16 11:56
Uchwała Nr IX/73/11 o wyborze ławników ds. z zakresu prawa pracy dla potrzeb Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2011-09-16 11:56
Uchwała NrIX/72/11 w sprawie wyboru ławników ds. rodzinnych do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2011-09-16 11:54
Uchwała Nr IX/71/11 w sprawie utworzenia W Domu Pomocy Spłecznej odrębnego obwodu głosowania do Sejmu RP i Senatu RP 2011-09-16 11:53
Uchwała Nr IX/70/ 11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice 2011-09-16 11:52
Uchwała Nr IX/69 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2011 2011-09-16 11:52