herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/68/11 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta w zakresie podjęcia negocjacji w celu ustalenia warunków umowy odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych w miejscowości Przewłoki 2011-07-12 08:20
Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II,III,IV kwartał 2011 2011-07-12 08:18
Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla Stowarzyszeń z terenu Gminy Dolice na realizację na terenie Gminy Dolice zadań własnych gminy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji 2011-07-12 08:17
Uchwała Nr VIII/65/11 w sprawie współpracy Gminy Dolice z Gminą Suchań w zakresie realizacji projektu pn.:"Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizazyjnego JST powiatu stargardzkiego ", współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-12 08:15
Uchwała Nr VIII/64/11 w sprawie uchwalenia preliminarzu wydatków na rok 2011 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2011-07-12 08:11
Uchwała Nr VIII/63/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2023 2011-07-12 08:10
Uchwała Nr VIII/62/11 w sprawie zaciągnięcia obligacji przez Gminę Dolice 2011-07-12 08:07
Uchwała Nr VIII/61/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2011 2011-07-12 08:05
Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dolice za rok 2010 2011-07-12 08:00