herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr V/45/11 w sprawie skargi Malwiny Kuligowskiej na pracę Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach 2011-04-12 09:08
Uchwała Nr V/44/11 w sprawie skargi Pani Malwiny Kuligowskiej na pracę Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach 2011-04-12 08:55
Uchwała Nr V/43/11w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Dolice z dnia 17 lutego 2011 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2011-04-12 08:49
Uchwała Nr V/42/11 w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w przedmiocie realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Powiatem Stargardzkim pn. ,,Wykonananie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z" 2011-04-12 08:36
Uchwała Nr V/41/11 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rzeplinie 2011-04-12 08:13
Uchwała Nr V/40/11 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/243/09 Rady Gminy z dnia 05.11.2009 r. w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moskorzyn na lata 2010-2017 2011-04-12 08:10
Uchwała Nr v/39/11 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i zamontowanie tablicy pamiątkowej 2011-04-12 08:04
Uchwała Nr V/38/11 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości ( dot. Państwa Bąk ) 2011-04-08 15:14
Uchwała Nr V/37/11 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-04-08 15:11
Uchwała Nr V/36/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na II, III, IV kwartal 2011 roku 2011-04-08 15:09
Uchwała Nr V/35/11 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dolice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012 2011-04-08 15:07
Uchwała Nr V/34/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Dolice z dn. 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Radnych za udział w pracach Rady i jej organów 2011-04-07 15:54
Uchwała Nr V/33/11 w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych 2011-04-07 15:39
Uchwała Nr V/32/11 w sprawie utworzenia Sołectwa Lipka 2011-04-07 15:35
Uchwała Nr V/31/11 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnego Rady Gminy Dolice 2011-04-07 15:29
Uchwała Nr V/30/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Dolice na rok 2011 2011-04-07 15:23
2011-04-07 15:15