herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/29/11 w sprawie zarzutów wniesionych przez Panią Wiolettę Młynarską-Kałuża wobec Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu 2011-03-01 15:00
Uchwała Nr IV/28/11 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 RG Dolice z dnia 01.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dolice 2011-03-01 14:56
Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczecinski w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, działających na terenie Gminy Stargard Szczeciński 2011-03-01 14:51
Uchwała Nr IV/26/11 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/10 w srawie ustalenia zasad i wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących i radnych za udział w pracach Rady i jej organów 2011-03-01 14:46
Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 2011-03-01 14:36
Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości w obrębie Dolice 2011-03-01 14:31
Uchwała Nr IV/23/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości w obrębie Dobropole 2011-03-01 15:05
Uchwała Nr IV/22/11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości w obrębie Warszyn 2011-03-01 12:31
Uchwala Nr IV/21/11 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego 2011-03-01 12:27
Uchwała Nr IV/20/11 w sprawie powołania składu Komisji Oświaty Kultury i Sportu 2011-03-01 12:19
Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Pomietów na lata 2009-2015 2011-03-01 12:11