Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Dolice na rok 2010

Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 3/11 w sprawie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

Zarządzenie Nr 4/11 w sprawie zmiany ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzedzie Gminy Dolice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych  UCHYLONE

Zarządzenie Nr 6a/11 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Dolicach UCHYLONE

Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

Zarządzenie Nr 10/11 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi wszystkich sołectw na terenie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Płoszkowo

Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Strzebielewo

Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora

Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników UG Dolice

Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przygotownia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

Zarządzenie Nr 15a/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Skrzany

Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 21a/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie powołaniaq Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie opłat za lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Lipka

Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych iwyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 27a/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Wójta do załatwiania w imieniu wójta spraw pracowniczych, wypłaty delegacji i zaliczek

Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie przeprowadzenia okresowej likwidacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w GCISiP w Dolicach

Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie powołania komisji w celu brakowaqnia i przekazania na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie zmiany regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzcji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach

Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 37A/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie budowa sieci kanalizacyjnej

Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 40 /11 w sprawie  zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania  przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolice

Zarzadzenie Nr 42/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Strzebielewo

Zarządzenie Nr 43/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Dolice

Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracyKomisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie powołania komisji z odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym kierowniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora SP w Dolicach

Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń

Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach

Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolice za okres pierwszego półrocza 2011r

Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice na 2011r

Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Dolicach na dzień 31.08.2011r

Zarządzenie Nr 56/11 w sprawie powołania Komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie Nr 56a/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa w miejscowości Ziemomyśl "A"

Zarządzenie  Nr 58/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w miejscowości Ziemomyśl A

Zarządzenie Nr 59/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 64/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym kierowniczym w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach

Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 68A/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 70A/11 w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 22-07-2011 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 27-11-2017 10:08