herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/360/10 w sprawie skargi mieszkańca Gminy Dolice 2010-10-04 14:23
Uchwała Nr XXXIV/359/10 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice 2010-10-04 10:54
Uchwała Nr XXXIV/358/10 w sprawie unieważnienia uchwały zebrania wiejskiego w Dolicach 2010-10-04 10:47
Uchwała Nr XXXIV/357/10 w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w przedmiocie realizacji współnego przedsiewzięcia z Powiatem Stargardzkim 2010-10-04 10:46
Uchwała Nr XXXIV/356/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - obręb Ziemomyśl 2010-10-04 10:44
Uchwała Nr XXXIV/355/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2010-10-04 10:42
Uchwała Nr XXXIV/354/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2010-10-04 10:41
Uchwała Nr XXXIV/353/10 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków 2010-10-04 10:40
Uchwała Nr XXXIV/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych 2010-10-04 10:37
Uchwała Nr XXXIV/351/10 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/49/07 dot. Planu Rozwoju Miejscowości Kolin na lata 2007-2015 2010-10-04 10:33
Uchwała Nr XXXIV/350/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dolice 2010-10-04 10:31
Uchwała Nr XXXIV/349/10 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 7 w DPS W Dolicach 2010-10-04 10:15
Uchwała Nr XXXIV/348/10 w sprawie rozwiazania i likwidacji Związku Dorzecza Iny 2010-10-04 10:13
Uchwała Nr XXXIV/347/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2010-10-04 10:12
Uchwała Nr XXXIV/346/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchyomości - obręb Strzebielewo 2010-10-04 10:07
Uchwała Nr XXXIV/345/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - obręb Strzebielewo 2010-10-04 10:06
Uchwała Nr XXXIV/344/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2010-10-04 10:05
Uchwała Nr XXXIV/343/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2010-10-04 10:04
Uchwała Nr XXXIV/342/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2010-10-04 10:03
Uchwała Nr XXXIV/341/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie służebności gruntowej 2010-10-04 10:01
Uchwała Nr XXXIV/340/10 w sprawie określenia szczególowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do udzielania tych ulg 2010-10-04 10:00
Uchwała Nr XXXIV/339/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-10-04 09:55
Uchwała Nr XXXIV/338/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/327/10 wdot. emisji obligacji komunalnych 2010-10-04 09:50
Uchwała Nr XXXIV/337/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2010 2010-10-04 09:46
Uchwała Nr XXXIV/336/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego 2010-10-04 09:41