herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Obwieszczenie


Dolice, dnia 19.08.2010 r.

RGK-702/5-4/10

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DOLICE

w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn.

eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a./ Dz. U. Nr 98, opz. 1071 z 2000 r. z późn. zm./ na wniosek „TOMIMPEX KRUSZYWA” Sp. z o.o., ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

Informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. - strony maja prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od daty do podania publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia., w pok. Nr 25 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16.

Obwieszczenie umieszcza się :

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Krępcewo przez Sołtysa Wsi

- na stronie internetowej UG pod adresem: ug.dolice.ibip.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 25-08-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2010 15:19