herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Zawiadomienie


Dolice, dnia 19.08.2010 r.

RGK-702/5-1/10

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY DOLICE

w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), oraz z art. 61 § 4 k.p.a./ Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm./ na wniosek „TOMIMPEX KRUSZYWA” Sp. z o.o., ul. Druckiego-Lubeckiego 1A, 71-656 Szczecin

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

Stosownie do art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. - strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie 21 dni od daty do podania publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia., w pok. Nr 25 w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16.

Otrzymują:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

  2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński

  3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14A,

70-536 Szczecin

4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Aleja Jedności Narodowej 42, 70-415 Szczecin

5. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński

6. Strony w prowadzonym postępowaniu (wg wykazu w aktach)

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 25-08-2010 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 25-08-2010 15:18