herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Mapa biuletynu

Gmina Dolice
|___Urząd Gminy
|___KONTAKT
|___Oświadczenia majątkowe
      |___OSWIADCZENIA 2018 rok
            |___OŚWIADCZENIA
            |___Oświadzcenie majątkowe na 30 dni od odwołania ze stanowiska
            |___Oświadczenia majątkowe na 30 dni od powierzenia stanowiska
            |___Oświadczenia majatkowe w dniu rozwiązania umowy o pracę.
            |___Oświadczenia majątkowe na 30 dni od złożenia ślubowania
            |___Oświadczenia majątkowe - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta (Zgodnie z art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. Ustawy o samorządzie gminnym(z późń zm.)
      |___OŚWIADCZENIA NA KONIEC KADENCJI 2014-2018
            |___OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY DOLICE
            |___OŚWIADCZENIA RADNYCH GMINY DOLICE NA KONIEC KADENCJI 2014-2018
      |___Oswiadczenia za 2018 rok
      |___Oświadczenia za 2017 rok
      |___Oświadczenia za 2016 rok
      |___Oświadzcenie majątkowe na 30 dni od odwołania ze stanowiska
            |___Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dolicach
      |___Oświadczenia majątkowe na 30 dni od powierzenia stanowiska
            |___Dyrektor Zespołu Szkół w Dolicach
      |___Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
      |___Oświadczenia majątkowe za 2014rok
      |___Oświadczenia majątkowe na 30 dni od złożenia ślubowania
            |___Radni 2017 r.
            |___Wójt
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe radnych oraz Wójta Gminy na 2 - miesiące przed końcem kadencji
      |___Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
            |___Wójt
            |___Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji
            |___Dyrektorzy Szkół
            |___Zastępca Wójta, Skarbnik, Dyrektor Biura Wójta
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
            |___Wójt
            |___Zastępca Wójta, Skarbnik, Dyrektor Biura Wójta
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji
            |___Dyrektorzy Szkół
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2011
            |___Wójt, Zastępca Wójta, Dyrektor Biura, Skarbnik
            |___Radni
            |___Kierownicy Jednostek i osoby upoważnione do wydawania decyzji
            |___Dyrektorzy Szkół
      |___Oświadczenia majatkowe za rok 2010
            |___Wójt Gminy Dolice
            |___Rada Gminy Dolice
            |___Zastępca Wójta Gminy
            |___Skarbnik Gminy Dolice
            |___Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy
            |___Kierownicy jednostek UG
            |___Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum
      |___Oświadczenia po złożeniu ślubowania
            |___Radni
      |___Oświadczenia na koniec kadencji 2006-2010
            |___Oświadczenia Radnych
      |___rok 2009
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___rok 2008
            |___Radni
            |___Kierownictwo Urzędu
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___rok 2007
            |___Radni
            |___Kierownictwo Urzędu
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
      |___rok 2006
            |___Kierownictwo Urzędu
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Oświadczenia majątkowe Radnych za cały 2006 rok
            |___Oświadczenia majątkowe Kierowników jednostek organizacyjnych za cały 2006 rok
|___Ochrona Danych Osobowych
      |___INFORMACJE
System Rada od VIII Kadencji
|___Radni
|___Projekty uchwał
|___Uchwały
|___Protokoły
      |___VIII Kadencja Rady Gminy
            |___Protokoły z sesji Rady Gminy (2018/2019 r.)
|___Sesje Rady
|___Kalendarz posiedzeń
|___Interpelacje
|___Głosowania
|___Komisje
      |___Skład Komisji 2018/2019 r.
      |___Komisja oświaty, kultury i sportu
      |___Komisja rozwoju społeczno - gospodarczego
      |___Komisja do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
      |___Komisja Statutowa
            |___Protokoły Komisji Statutowej 2019 r.
      |___Komisja Rewizyjna
            |___Protokoły Komisji Rewizyjnej 2019 r.
|___Sprawozdania z działalności Wójta Gminy Dolice
      |___Sprawozdania Wójta Gminy Dolice 2018/2019 r.
Rada Gminy Dolice do VII kadencji
|___Skład Rady Gminy
|___Sesje Rady Gminy
      |___Uchwały Rady Gminy Dolice
            |___VII kadencja Rady Gminy Dolice
                  |___UCHWAŁY 2018 rok
                        |___UCHWAŁY 13.11.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 12.10.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 25.09.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 23.08.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 15.06.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 04.06.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 29.03.2018 r.
                        |___UCHWAŁY 22.02.2018 rok
            |___VI Kadencja Rady Gminy 2010-2014
                  |___Rok 2014
                        |___Sesja XXXVII/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.
                        |___Sesja XXXVI/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
                        |___Sesja XXXV/14 z dnia 31 marca 2014 r.
                        |___Sesja XXXIV/14 z dnia 13 marca 2014 r.
                        |___Sesja XXXIII/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.
                  |___Sesja XXXII/13 z dnia 30.12.2013 r.
                  |___Sesja XXXI/13 z dnia 5 grudnia 2013 r.
                  |___Sesja XXX/13 z dnia 14 listopada 2013
                  |___Sesja XXIX/13 z dnia 29.10.2013 r.
                  |___Sesja Nr XXVIII/13 z dnia 17.09.2013 r.
                  |___Sesja XXVII/13 z dnia 27.06.2013 r.
                  |___Sesja XXVI/13 z dnia 06.06.2013 r.
                  |___Sesja XXV/13 z dnia 14 maja 2013 r.
                  |___Sesja Nr XXIV/13 z dnia 26.03.2013 r.
                  |___Sesja Nr XXIII/13 z dnia 14.02.2013 r.
                  |___Sesja XXII/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.
                  |___Sesja XXI z dnia 11 grudnia 2012 r.
                  |___Sesja XX z dnia 5 listopada 2012 r.
                  |___Sesja XIX z dnia 11 października 2012 r.
                  |___Sesja XVIII/12 z dnia 11 września 2012 r.
                  |___Sesja XVII/12 z dnia 25.06.2012 r.
                  |___Sesja XVI/12 z dnia 29 maja 2012 r.
                  |___Sesja XV/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
                  |___Sesja XIV/12 z dnia 29.03.2012 r.
                  |___Sesja XIII/12 z dnia 02.02.2012 r.
                  |___Sesja XII/2011 z dnia 29.12.2011
                  |___Sesja XI/2011 z dnia 03.11.2011
                  |___Sesja X/2011 z dnia 29.09.2011
                  |___Sesja IX/2011 z dnia 02. 09. 2011
                  |___Sesja VIII/11 z dnia 30.06.2011 r.
                  |___Sesja VII/11 z dnia 21.06.2011 r.
                  |___Sesja VI/11 z dnia 19.05.2011 r.
                  |___Sesja V/11 z dnia 31.03.2011
                  |___Sesja IV/11 z dnia 17.02.2011
                  |___Sesja III/10 z dnia 29.12.2010
                  |___Sesja II/10 z dnia 17.12.2010 r.
                  |___Sesja I/10 z dnia 01.12.2010 r.
            |___V Kadencja Rady Gminy do 2010
                  |___Sesja XXXV/10
                  |___Sesja XXXIV/10
                  |___Sesja XXXIII/10
                  |___Sesja XXXII/10
                  |___Sesja XXXI/10
                  |___Sesja XXIX/10
                  |___Sesja XXX/10
                  |___Sesja XXVIII\10
                  |___Sesja XXVII/09
                  |___Sesja XXVI/09
                  |___Sesja XXV/09
                  |___Sesja XXIV/09
                  |___Sesja XXIII/09
                  |___Sesja XXII/09
                  |___Sesja XXI/09
                  |___Sesja XX/09
                  |___Sesja XIX/09
                  |___Sesja XVIII/08
                  |___Sesja XVII/08
                  |___Sesja XVI\08
                  |___Sesja XV\08
                  |___Sesja XIV/08
                  |___Sesja XII/08
                  |___Sesja XI/08
                  |___ Sesja X/07
                  |___ Sesja IX/07
                  |___ Sesja VIII/07
                  |___ Sesja VII/07
                  |___ Sesja VI/07
                  |___ Sesja V/07
                  |___ Sesja IV/07
                  |___ Sesja III/07
                  |___ Sesja II/07
                  |___ Sesja I/07
      |___Sprawozdania
      |___Protokoły z sesji Rady Gminy Dolice
            |___VIII Kadencja Rady Gminy
                  |___Protokoły z sesji Rady Gminy (2018/2019 r.)
            |___VII kadencja Rady Gminy Dolice
                  |___PROTOKOŁY Z SESJI - 2018 rok
            |___VI Kadencja Rady Gminy 2010-2014
            |___Protokoły (lata 2008-2010)
|___Komisje
      |___SKŁAD KOMISJI
      |___Komisje (2008-2018)
            |___Komisja Rewizyjna 2014-2018
                  |___VII kadencja 2014-2018
            |___Komisja Społeczno-Gospodarcza
            |___Komisja Rewizyjna
                  |___Protokoły
                        |___Protokoły Komisji Rewizyjnej 2018 rok
                        |___2014
            |___Wspólne posiedzenia komisji
            |___Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
            |___Komisja d/s Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
            |___Komisja d/s Oświaty
|___Harmonogram dyżurów
Organy Gminy
|___Władze Gminy
|___Rada Gminy
|___Sołectwa
ZARZĄDZENIA
|___Zarządzenia Wójta Gminy
      |___Zarządzenia Wójta Gminy Dolice - VIII Kadencja
      |___Rok 2018
      |___Rok 2017
      |___Plan kontroli podatników
      |___Rok 2016
      |___Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
      |___Rok 2010
      |___Rok 2008
      |___2007 rok
Informacje Urzędowe
|___Kontrole
      |___Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Dolice
|___PETYCJE
      |___PETYCJE 2018 r.
      |___PETYCJE 2016 i 2017 r.
|___PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
|___Taryfy dotyczące cen wody i ścieków
      |___Decyzje i taryfy
Obwieszczenia
|___Planowanie przestrzenne
      |___OBWIESZCZENIA 2019 r.
            |___Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
      |___OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
            |___BUDOWA GAZOCIĄGU W POWIECIE PYRZYCKIM, STARGARDZKIM ORAZ CHOSZCZEŃSKIM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
            |___BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW-LWÓWEK DN 100 W POWIECIE GOLENIOWSKIM ORAZ STARGARDZKIM W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
      |___OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok
      |___LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023
      |___Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin
      |___Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo
      |___Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5
      |___Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn
      |___Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice
      |___Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice
      |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów)
      |___Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B
      |___Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie
      |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
      |___Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice
      |___Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice
      |___Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy
      |___Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów.
      |___Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B
      |___Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino
      |___Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B
      |___Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice
      |___Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice
      |___Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice
      |___Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód
      |___Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica
      |___Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice
      |___Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów
      |___Przebudowa mostu na rzece Płonia
      |___Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice
      |___Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów
      |___Budowa obiektu radiokomunikacyjnego
      |___Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice
      |___Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn
      |___Sieć elektro-energetyczna Pomietów
      |___Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne
      |___Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek
      |___Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica
      |___Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek
      |___Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin
      |___Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów
      |___Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice
      |___Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia
      |___Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo
      |___Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8
      |___Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478
      |___Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice
      |___Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium
      |___Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina
      |___Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów
      |___Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316
      |___Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1
      |___Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice.
      |___Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice
      |___Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice
      |___Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice.
      |___Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę
      |___Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach
      |___Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego
      |___Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie
      |___Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim
      |___Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice
      |___Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice
      |___Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino
      |___Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice
      |___Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice
      |___Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych
      |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice
      |___Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice
      |___Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach
      |___Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice
      |___Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino
      |___Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca
      |___Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów
      |___Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów
      |___Moje boisko - Orlik 2012
      |___Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice
      |___Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki
      |___" Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice."
      |___Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki
      |___Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino
      |___Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino
      |___Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach
      |___Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice.
      |___Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice
      |___Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1
      |___Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej
      |___Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin
      |___Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej
      |___"Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica".
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach
      |___Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
      |___Budowa sieci kanalizacyjnej
            |___"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu odbioru ścieków z budynku mieszkalnego nr 46 położonego na działce nr 313 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej inwestycja będzie przebiegać przez dz
      |___Budowa oświetlenia ulicznego
            |___„Budowa oświetlenia ulicznego- budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Strzebielewo, gmina Dolice. Inwestycja prowadzona będzie na działkach nr 125, 131/5,
      |___Budowa sieci elektroenergetycznej
            |___„Budowa sieci elektroenergetycznej - linia kablowa NN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie działki nr ewid. 63 obręb Dolice, gmina Dolice
Budżet
|___Budżet
      |___BUDŻET 2019 rok
            |___Budżet Gminy Dolice na 2019 rok
            |___UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
      |___BUDŻET 2018
      |___Budżet 2017
            |___UHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE
            |___UCHWAŁY Z DNIA 12.12.2016r.
            |___Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2017-2025
            |___Projekt Budżetu na rok 2017
      |___Budżet 2016
      |___Budżet 2014
      |___Budżet 2013
      |___Budżet 2012
      |___Budżet 2011
      |___Budżet 2010
      |___Budżet 2009
      |___Budżet 2008
      |___Budżet 2007
      |___Budżet 2006
      |___Budżet 2005
|___Sprawozdania
      |___2018 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
      |___2007 rok
      |___2006 rok
      |___2005 rok
      |___2004 rok
      |___2003 rok
|___Informacje
      |___Budżet 2019
      |___Wykonanie budżetu 2017r.
      |___Uchwały RIO 2015
      |___Uchwały RIO - 2014
Przetargi
|___Zamówienia publiczne
|___
|___Plan zamówień publicznych
|___nieruchomości
      |___Wykaz
      |___V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 18 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie
      |___Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Dolice
      |___Przetarg na dzierżawę nieruchmości
      |___Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
      |___Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Dolice
      |___IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie
      |___I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 62/2 o obszarze 1,50 ha położonej w Sądowie
      |___I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr B w budynku Nr 29 w Dobropolu Pyrzyckim
      |___III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 21 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Nr 27A i Nr 27B w Rzeplinie
      |___I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 206/30 o obszarze 0,0362 ha położonej w Rzeplinie
      |___II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 21 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 25.01.2013 r.
      |___I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 26.11.2012 r.
      |___I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w Rzeplinie - 19.11.2012 r.
      |___II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 1471 /część działki/ obręb Dolice
      |___II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 62/2 obręb Sądów
      |___II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 50/2 /część działki/ obręb Żalęcino
      |___II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 34/1 /część działki/ obręb Żalęcino
      |___II przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 79 obręb Pomietów
      |___II przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 1471 /część działki/ obręb Dolice o powierzchni 162 m2
      |___II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Dolicach przy ulicy Wiśniowej
      |___II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/6 o obszarze 0,4893 ha położonej w Strzebielewie
      |___I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/5 o obszarze 0,3004 ha położonej w Strzebielewie
      |___Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 50/2 /część działki/ obręb Żalęcino o powierzchni 0,08 ha
      |___Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 193 /część działki/ obręb Strzebielewo o powierzchni 0,69 ha
      |___Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 62/2 obręb Sądów o powierzchni 1,50 ha
      |___Przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dolice - działka nr 32/1 obręb Krępcewo o powierzchni 0,59 ha
      |___Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/7 położonej w Dolicach
      |___Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki Nr 209/6
      |___Ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 94/3 obręb Rzeplino
      |___Ustny przetarg ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 79 obręb Pomietów
      |___Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 1471
      |___wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2012
      |___Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
|___Informacje o zamiarze udzielenia zamówień publicznych
|___inne
      |___Przetargi do 30.000 euro
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gminnego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dolice dz. Nr 1176, Gmina Dolice
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków"
                  |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekow dla miejscowości Pomietów
                  |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pomietów
                  |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekow dla miejscowości Szemielino
                  |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Szemielino
                  |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekow dla miejscowości Ziemomyśl A
                  |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ziemomyśl A
                  |___Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekow dla miejscowości Ziemomyśl B
                  |___Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ziemomyśl B
      |___Przetargi do 14 000 euro
            |___II pisemny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR
            |___Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki star 244
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: "Wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice?
            |___Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa - ul. Wiśniowa w miejscowości Dolice
            |___Rozbudowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin Kolonia - Morzyca
            |___Remont świetlicy w Pomietowie
            |___Remont biblioteki w Kolinie
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Dolicach
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn, Etap II Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Przewłoki-Strzebielewo, Etap III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żalęcino, Przewłoki, Sądów - Nadzór inwestorski
            |___Wymiana okien drewnianych i parapetów drewnianych wewnętrznych oraz drzwi wejściowych drewnianych na okna, parapety wewnętrzne i drzwi wejściowe PCV oraz wykonanie opierzenia z blachy ocynkowanej parapetów zewnętrznych w budynku mieszkalnym nr 1A w miejscowości Sądówko, gmina Dolice
            |___Dostawa i montaż 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Dolice
            |___Wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachę trapezową powlekaną na 1/3 części budynku mieszkalnego w miejscowości Lipka nr 4
            |___Zaproszenie na złożenie propozycji cenowej na zadnie pn. Etap II i I Kanalizacja tłoczna Rzeplino - Trzebień - Dolice oraz grawitacyjna w m. Trzebień - nadzór inwestorski
            |___Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego CCTV w miejscowości Dolice
            |___Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn: Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Dolicach
Rejestry
|___Rejestr Instytucji Kultury
Praca
|___Oferty pracy
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki gruntami
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa
      |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości budżetowej
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach
      |___KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W RZEPLINIE
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. planowania przestrzennego
      |___Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-referent ds. finansów i płac
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. komunalnych Urzędu Gminy
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjnych Urzędu Gminy
      |___Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dolicach
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych w GOPS w Dolicach
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
      |___Ogłoszenie naboru na wolne stonowisko urzednicze- referenta ds. realizacji świadczeń w GOPS Dolice
      |___Konkurs na Prezesa SGDO Sp.z o. o.
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń rodzinnych
      |___Drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. budownictwa
      |___Mł. referent ds. finansów i płac w Referacie ds. Oświaty
      |___Asystent rodziny
      |___konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
      |___Konkurs na stanowisko Inspektor ds. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ds. obrony cywilnej i p. poż
      |___Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dolicach
      |___Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki
      |___Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Biura Wójta Gminy
      |___Konkurs na wolne stanowisko urzednicze-Ksiegowa ds. finansów i płac
      |___Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze- księgowa GOPS
      |___Konkurs na wolne stanowisko urządnicze - Sekretarz Gminy
      |___Konkurs na stanowisko referenta d/s budownictwa
      |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sądowie
      |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach
      |___Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobropolu
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze mł.referent ds.obsługi sekretariatu
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych
      |___Nabór na wolne stanowisko - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dolicach
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach
Druki urzędowe
|___Druki podatkowe
|___Wnioski
      |___Wnioski o przyznanie prawa pomocy
      |___Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej
      |___Podatek
      |___Planowanie przestrzenne
|___Druki do pobrania
WYBORY
|___WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
      |___Gminna Komisja Wyborcza w Dolicach (uchwały, komunikaty, obwieszczenia)
|___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
|___Referendum Ogólnokrajowe
      |___Referendum Ogólnokrajowe 06.09.2015r.
|___Wybory Samorządowe 16.11.2014 r.
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___Wybory Ławników
      |___Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019
|___Wybory samorządowe
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy
      |___Protokoły
      |___Uchwały GKW
      |___Komunikaty
|___Wybory Prezydenckie
      |___Wybory Prezydenckie 10 maja 2015r.
      |___Składy Komisji
      |___Obwieszczenia o obwodach
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego - Zarządzenie - Składy Komisji Obwodowych
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego - Obwieszczenie - obwody
Wydziały
|___Urząd Stanu Cywilnego
      |___OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
|___Biuro Dowodów Osobistych
      |___E-DOWÓD
      |___OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
      |___Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
      |___Wydanie dowodu osobistego - przez internet
      |___Wydanie dowodu osobistego - w urzędzie
      |___Wzór Nowych Dowodów Osobistych 2015
|___Ewidencja Ludności
      |___OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
      |___Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
      |___Wymeldowanie
      |___Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Dolice lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w gminie Dolice
      |___Rejestr Wyborców
      |___Numer PESEL
Prawo lokalne
|___Projekty
|___PRAWO ŁOWIECKIE
|___Ogłoszenia
      |___Komunikat dot. ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dolice"
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - festyn rodzinny
      |___Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - prowadzenie świetlicy
      |___Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
      |___Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania - mobilny teatr
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego - turnieje piłkarskie
      |___Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego
      |___Oferta Klubu Sportowego "Jedność" na realizację zadania publicznego
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w 2013 r.
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2013 roku
      |___Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku
      |___Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego
      |___Oferta GLKS "Unia" na realizację zadania publicznego
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Sądowie
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej w Pomietowie
      |___Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2014 r.
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego
      |___Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego
      |___Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
      |___Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego
      |___Oferta GLKS Unia Dolice na realizację zadania publicznego
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2012 r.
      |___Wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego w 2012 r.
      |___Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Krępcewa na realizację zadania publicznego
      |___ Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok"
      |___Oferta Stowarzyszenia "Nie ma mocnych" z Rzeplina na realizację zadania publicznego
      |___Oferta Stowarzyszenia "Uwierzyć w siebie" na realizację zadania publicznego
      |___Oferta Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z Pomietowa na realizację zadania publicznego
      |___WÓJT GMINY DOLICE informuje, że w Urzędzie Gminy Dolice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy
      |___Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice
      |___Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
      |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów
      |___Wykaz nieruchomości w Rzeplinie przeznaczonych do sprzedaży
      |___Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
      |___Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
      |___Wykaz osób które otrzymały zwrot podatku akcyzowego za 2011rok
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy de minimis w 2011 roku
      |___Wójt Gminy Dolice ogłasza konkurs
            |___Ogłoszenie w sprawie zmianu terminu dostarczenia ofert
      |___Utrzymanie czystości i porządku
      |___Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, któ rym udzielono ulg
      |___wykaz osób fizycznych i prawnych, które otrzymały zwrot podatku
      |___Powszechny Spis Rolny w 2010
      |___Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
|___Biuletyn Informacji Publicznej GOPS - przejdź
|___OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
|___Sprawozdania
|___Program Rodzina 500+
      |___Wnioski do pobrania
      |___Świadczenie Wychowcze 500+
|___Wewnętrzne Regulaminy/Zarzadzenia
      |___Regulaminy
|___Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
|___Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
      |___Dodatek mieszkaniowy
      |___Dodatek energetyczny
      |___Wniosek do dodatku mieszkaniowego
      |___Wniosek do dodatku energetycznego
|___Fundusz alimentacyjny
      |___Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
      |___Dochód uprawniający do świadczeń
      |___Wymagane dokumenty
|___Świadczenia rodzinne
      |___Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
            |___Zasiłek rodzinny
            |___Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
            |___Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
            |___Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
            |___Dodatek w rodzinie wielodzietnej
            |___Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
            |___Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
            |___Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
            |___Wymagane dokumenty
      |___Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
      |___Zasiłek pielęgnacyjny
      |___Świadczenie pielęgnacyjne
      |___Specjalny zasiłek opiekuńczy
      |___Świadczenie Rodzicielskie
      |___Złotówka za Złotówkę
|___Świadczenia pomocy społecznej
      |___Informacje ogólne
      |___Zadania pomocy społecznej
      |___Komu przysługuje pomoc?
      |___Kto wchodzi w skład rodziny?
      |___Co wlicza się do dochodu?
      |___Jakie dokumenty są wymagane?
      |___Jakie świadczenia przewiduje ustawa?
            |___Rodzaje świadczeń
            |___Zasiłek stały
            |___Zasiłek okresowy
            |___Zasiłek celowy
            |___Posiłek
            |___Składki na ubezpieczenie zdrowotne
            |___Składki na ubezpieczenie społeczne
            |___Usługi opiekuńcze
            |___Mieszkanie chronione
            |___Praca socjalna
            |___Specjalistyczne usługi opiekuńcze
      |___WNIOSKI
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
|___Ogłoszenia
|___Zarządzenia
Jednostki Organizacyjne
|___Szkoła Podstawowa w Dolicach
|___Szkoła Podstawowa w Dobropolu
|___Szkoła Podstawowa w Rzeplinie
|___Szkoła Podstawowa w Sądowie
Decyzje Środowiskowe
|___Zawiadomienia
      |___Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki
      |___Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
      |___Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
      |___Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice
      |___Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice
      |___Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice
      |___Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice
      |___Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice
      |___Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice
      |___Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z
            |___BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY DO 1MW NA DZIAŁCE O NR EWID 1415/4 M DOLICE
      |___Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006
      |___Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego
      |___Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z
      |___Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie
      |___Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów
      |___Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej
      |___Utworzenie punktu zbierania złomu
      |___Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A
      |___Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów
      |___Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h
      |___Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8
      |___Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice
      |___Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4
      |___Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin
      |___Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino
      |___Rozbudowa fermy norek
      |___Studnia głębinowa
      |___Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax
      |___Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka
      |___Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów
      |___Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42
      |___Ferma norek Lipka
      |___Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica
      |___Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV
      |___Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku
      |___Wydobywanie kruszywa Krępcewo
      |___Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice
      |___Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice
      |___Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica
      |___Remont, przebudowa drogi powiatowej
      |___Ferma wiatrowa
      |___Przebudowa drogi powiatowej
      |___Modernizacja fermy bydła mięsnego
      |___Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo